Tag: sanad

Haflah Pemberian Ijazah Sanad Al-Quran dan Matan

| Januari 16, 2013 | 1 Comment

  Segala puji bagi Alloh yang telah menurunkan Al-Quran dan menjadikan nya sebagai pegangan hidup bagi setiap muslim, Sholawat semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah tepat pada Malam pergantian tahun baru masehi kemarin, dimana khayalak masyakat, […]

Continue Reading